جستجو در سایت

خانواده Smart LOGO

خانواده Smart LOGO جایگزین کاملی برای خانوادهSIEMENS LOGO می باشد. به طوری که به صورت کامل معادل  با

سختافزار SIEMENS بوده و با نرم افزار LOGO Soft v6.1  که نرم افزار اختصاصی SIEMENS می باشد پروگرام می شود.

خانواده Smart LOGO همانند خانواده SIEMENS به دو سری (AC(100v-240  و (DC(12v-24v تقسیم می شوند. 

کلیک کنید AC(110v-240v) برای ورود به خانواده 

کلیک کنید DC(10v-35v) برای ورود به خانواده

 

            

                        

تمامی حقوق مطالب برای شرکت پویاصنعت ماهر محفوظ است